Kirsti Leinonen

I am a researcher working at the Finnish Environment institute SYKE and part time fishbiologist at Metsähallitus. In addition to this, I am doing my PhD thesis about subarctic streams.

firstname . lastname [a] gmail.com

Healthy streams – happy me

I am interested in freshwater biodiversity, especially in high latitude areas. Recently I have focused on subarctic streams and fish, macroinvertebrates, diatom and bacteria living in them. In previous assignments I have focused on fish parasites, reservoirs, lake food webs, mining-impacted freshwaters and constructed fish reproduction channel.

I love learning new things about nature, species identification; and new techniques in knitting and sewing. We have like three microscopes and four sewing machines at home.

My favorites

Freshwater biodiversity

Jogging in the forest

Family

Knit, crochet, sew

Publications

Tolonen K.E., Leinonen K., Erkinaro J. ja Heino J. Ecological uniqueness of macroinvertebrate communities in high-latitude streams is a consequence of deterministic environmental filtering processes. Aquatic Ecology 2018, 52, 17–33

Tolonen K. E., Leinonen K., Marttila H., Erkinaro J. ja Heino J. Environmental predictability of taxonomic and functional community composition in high-latitude streams. Freshwater Biology 2017, 62: 1–16.

Vilmi A., Alahuhta J., Hjort J., Kärnä O-M., Leinonen K., Perez Rocha M., Tolonen K.E., Tolonen K., ja Heino J.: Geography of global change and species richness in the North. Environmental Reviews 2017, 25: 184-192

***

Karppinen ym. Kerrostuneisuuden purkaminen turvallisesti. Kaihali-hankkeen loppuraportissa: Laamanen, T. ym. 2019. Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 38/2019

Mykrä ym: Valuma-alueen geologian vaikutus vesistöjen ekologisen tilan arvioitiin: Suosituksia kaivosten vesistövaikutusten seurantaan. LapinKaiku-hankkeen loppuraportissa: Hatakka ym. 2019. Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta. GTK:n työraportti 66/2019

Leinonen K., Seppänen M., Raasakka N. ja Magga A. 2011. Urho Kekkosen Kansallispuiston kalastus- ja retkeilyselvitys vuonna 2008. Metsähallitus, 32 s.

Leinonen K. ja Mutenia A. 2009. Lokan ja Porttipahdan kalakantojen tila. Metsähallitus. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A184. Helsinki, 32 s.

Leinonen K. ja Mutenia A. 2009. Siikakantojen ja kalaston rakenteen parantaminen Lokan ja Porttipahdan tekojärvillä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Selvityksiä 10. Helsinki, 20 s.

Salonen E., Niva T., Raineva S., Pukkila H., Savikko A., Aikio E., Leinonen K. ja Jutila H. 2009. Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu 2008. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Selvityksiä 17/2009. Helsinki, 19 s.